ASHbv

ASHbv is reeds 20 jaar gespecialiseerd in het verwijderen van asbesthoudende of asbestverdachte materialen uit gebouwen en objecten.

Asbest gold tot in de jaren 80 tot een van de beste materialen om te verwerken:

  • Slijtvast
  • Brandwerend
  • Isolerend

Echter: vanaf 1993 is het verboden in Nederland nog asbest te gebruiken, bewerken of verwerken vanwege de negatieve aspecten met betrekking tot asbest en met name het gezondheid aspect.

(asbestvezels kunnen longkanker veroorzaken)

Alle asbest dient vanaf 2024 verwijderd of bedekt te zijn en  onder strenge regelgeving gesaneerd te worden.

ASH bv is een gecertificeerd asbest verwijder bedrijf en heeft daarvoor de nodige kennis in de vorm van DTA – ers (deskundig toezicht asbest) en DAV – ers (deskundig asbest verwijderaars) in huis.

ASH bv haalt alle beslommering rond asbest sanering bij de klant weg en zorgt voor:

  • Inventarisatierapport
  • Sloopvergunning
  • Vrijgave certificaten
  • Meldingen Certificerende Instelling, Arbeid inspectie en Landelijk Asbest Volg Systeem (LAVS)
  • Vrijgave meting door erkend lab
  • Maken project werkplan
  • Saneer werkzaamheden